جیمیل یک سرویس پست الکترونیک بسیار گسترده و رایگان است، که تحت سرپرستی شرکت گوگل قرار دارد و کاربران زیادی را در سراسر دنیا به خود جلب کرده ، اما آیا جیمیل سرویس امنی است...؟