آموزش ماهی سیر داغ شمالی با حضور آقای حسینی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم سیما