آموزش تزیین سفره هفت سین توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس