سرودی زیبا در وصف حضرت زینب(س)‎ به زبان عربی و با زیرنویس فارسی.