آموزش رسم الگوی بالاتنه با متد ساده توسط خانم بارانی در بخش هنری برنامه سیمای زندگی از شبکه افلاک / قسمت اول