آموزش کوکوی بادمجان با حضور آقای صادقی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم