آموزش تهیه حلیم بادمجان در بخش دیگ رنگی برنامه صبحی دیگر.