طرز تهیه ته چین ماهی توسط خانم بهرامی در بخش آشپزی برنامه سیمای زندگی از شبکه افلاک