کلیپی از یک اسب که علاقه ی زیادی به آزاد بودن دارد و همچنین باقی دوستانش را هم در این باره کمک می کند