آموزش نقاشی روی پارچه توسط خانم مهرجو در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان