از راه های درمان ضعف عضلات و شبه فلجی ها در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی