از راه های درمان بیماری رعشه و لرزش در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی