یکی از راه های درمان دردهای عصبی در ناحیه کمر در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی