نماهنگ شاهچراغ همراه با تصاویر زیبایی از این مکان مقدس در شیراز و با صدای دلنشین علیرضا قربانی