یکی از راه های درمان رینیت آلرژیک در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی