درمان عفونت های رحم و برطرف کردن التهاب رحم در بانوان در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی