پهلوونا وقتی میرن چله نشینی، یه مدتی هیچ جا اونا رو نمیبینی، تو گفته بودی که یه روزی برمیگردی، چقدر با روزهایی که رفتی فرق کردی، از همه لوتی ها سری، که سر نداری، بی خبرم از تو مگه خبر نداری...اثر زیبا و شنیدنی رضا صادقی درباره شهدا