آزمون در پاسخ به سوال ضیاء درباره حاشیه‌ هایی که پیرامون رزومه و کارنامه نداشتن کی روش مطرح شده گفت: من به آقایان درخشان و قلعه نویی احترام می‌ گذارم و جوابیه‌ ای برای شان ندارم. اما من به رزومه اش کار ندارم تاکتیک او خیلی خوب بود. او اگر بد بود سرمربی رئال مادرید نمی‌شد یا فرگوسن او را به عنوان دستیار انتخاب نمی‌کرد.