آموزش ترشی لیته بادمجان با حضورخانم شیرزایی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر