مصاحبه تکان دهنده با بیماران مبتلا به سایکوز ناشی از مصرف شیشه در برنامه شوک ( قسمت سوم شوکران )