کارتون زیبا و خاطره انگیز شهر آجیلی ... این قسمت " تولد خانم آناناس "