در غربت تک و تنها ز پا فتادم / امبید دل تنگم بیا جوادم ....سینه زنی شهادت امام رضا علیه السلام با صدای حاج محمود کریمی