آموزش تکنیک رنگ آمیزی با سشوار روی سفال توسط آقای سوری در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم