قسمت سوم آموزش بافت رومیزی توسط خانم اعلایی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا