امام هشتم دین خدایی/ امید اول و آخر مایی/ پسر فاطمه امام رضایی ... نوحه سینه زنی با نوای سید مهدی میرداماد در ظهر شهادت امام رضا علیه السلام (30 صفر 1392 - بیت الرضا تهران)