لایقم کردی نوکرت باشم ممنون لطف مادرت باشم/ لطف تو شاملم شده از کوچیکی مهمونتم/ امام رضایی شدم و تا عمر دارم ممنونتم ... واحد زیبا با نوای سید مهدی میرداماد در ظهر شهادت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام.