دشت آنروز چه شور و چه غوغایی داشت/ بغض هایی که شکستند چه آوایی داشت/ اربعین بود ولی داغ تر از عاشورا/ هرکه صد کرببلا گوشه تنهایی داشت ... روضه خوانی سوزناک حاج حسن خلج در اربعین حسینی (20 صفر 1392 - بیت الرضا تهران)