تکمیل گل لاله با خمیر فرانز و آموزش یک مدل کاکتوس توسط خانم ایلخانی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم