آموزش موتیف بافی قابل استفاده برای کیف و رومیزی با حضور خانم بیات در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما 93/09/01