آموزش شال توری زنانه با کاموا و قلاب با حضور خانم شیرزاد در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر