یه دلبر و زیر دینش دلای خسته/ یه گنبد و طرفینش دوتا گلدسته/ یه نوکری که به ارباب تعلق داره/ خدا خودش به حسینش شده وابسته ... شور زیبای جواد مقدم در شب هفتم ماه محرم ( شب هفتم محرم 1392 - هیئت خادم الرضا قم)