قافله نور میرسه از راه/ ناله زهرا میرسه گهگاه/ میرسه از عرش زمزه و آه/ میرسه از راه ماه بنی عشق با علم شاه ... نوحه سینه زمینه با نوای حاج محمود کریمی در شب دوم محرم و ورود کاروان حسینی به کربلا ( شب دوم محرم 1392 - هیئت رایة العباس).