زندگی رسم خوشآیندی است، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ،پرشی دارد اندازه ی عشق،زندگی چیزی نیست ، که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود... صدای زیبای مرحوم خسرو شکیبایی بر روی شعر بی نظیر سهراب سپهری.