نماهنگ لاله های شهریور با صدای محمد عبدالحسینی پیرامون کشتار وحشیانه رژیم پهلوی در 17 شهریور ماه سال 1357 معروف به جمعه سیاه