آموزش بافت طرح سنگ به وسیله پتینه روی دیوار با حضور خانم ناصری در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما