آموزش کیک خرما و گردو توسط خانم نادری در بخش آشپزی برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس