پاکتی که «رضا یزدانی» در برنامه شنبه شب جشن رمضان برداشت، حاوی آرزوی دخترک شش‌ساله‌ای به نام «فاطمه‌زهرا» بود. دختری که آرزویش داشتن یک عروسک و یک تلویزیون در خانه‌شان بود. او همچنین از خدا خواسته بود که برادر کوچکش دوچرخه داشته باشد