آموزش یک دسر سنتی مخصوص افطار با حضور آقای حاجیان در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم