راننده های آمبولانس های بهشت زهرا در ماه عسل از خاطرات عجیب خود برای حمل میت می گویند!