" دم افطار " عنوان ویژه برنامه زنده لحظات ملکوتی قبل از افطار شبکه تهران است که در ماه رمضان هر روز ساعت 19:45 روی آنتن می رود. تیتراژ شروع این برنامه را امین و رامین مشکی نسب با شعری از حسن اردقیان با نام اوج فرشته خوانده اند.