قسمتی از سخنرانی استاد مطهری درباره علی علیه السلام: مکتب علی، مکتب عشق و محبت است