احسان علیخانی در این فصل از برنامه ماه عسل میزبان پهلوان خلیل عقاب 90 ساله بود؛ کسی که رکوردهای بزرگی را در گینس ثبت کرد.