صحبت های حجت الاسلام علی سرلک با موضوع حکمت دشواریها و مشکلات و فلسفه آن در برنامه آمین از شبکه قرآن