در این قسمت از برنامه ضیافت یکی از شاگردان بانو مجتهده امین مهمان شده و در مورد زندگی و ابعاد شخصیتیه این بانوی فرهیخته وگرانقدر صحببت خواهند کرد....