در این قسمت از برنامه ی راز دکتر حسن عباسی پیرامون فیلم کفر آمیز لژیون که مبارزه ی بین حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل را به تصویر می کشد صحبت خواهند کرد و ایشان منشاء و مبنای ساخت این فیلم را برای شما عزیزان توضیح خواهند داد و.....