آموزش بامیه با حضور خانم گل آور در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما