لی لی از خاله ریزه می خواد که چند تا خرگوش کوچولو که مامانشونو گم کرده بودن پیش خودش نگه داره تا لی لی مادرشون رو پیدا کنه و ....