آموزش نوشیدنی شیر و طالبی با حضور پیوند تاشک در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم