سریعترین بازیکن ، خسیس ترین بازیکن ، تگنیکی ترین بازیکن ، بی تکنینک ترین بازیکن ، خال بند ترین بازیکن ، مو قشنگ ترین بازیکن و ترین های دیگر در گفتگویی شاد و مفرح و خنده دار با تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان،