در این قسمت از برنامه رازقسمت دوم مصاحبه ی آقای طالب زاده در مورد بانکداری اسلامی با آقای رودنی شکسپیر خواهیم دید و دیدگاه این صاحب نطر را با هم می شنویم ....